Меню KDT
МЕНЮ
  Орта білім беру ұйымдарында   білім алушыларды
       тамақтандыруды ұйымдастыру
  бойынша көрсетілетін қызметтерді
 берушіні немесе тауарларды
   жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік
конкурстық құжаттамаға 4-қосымшанысан

   Конкурсқа қатысуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

Кімге _______________________________________________________________                     (конкурсты ұйымдастырушының атауы)Кімнен ______________________________________________________________        (әлеуетті өнім берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары

Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

Заңды тұлғаның бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Заңды тұлға «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде бар ма

Заңды тұлғаның басшысында және (немесе) аталған заңды тұлғаның өкілінде өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болатын жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары бар ма не олар өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылады ма

Заңды тұлғаның резиденттігі

 1. (заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен _______________________________________________________                             (конкурстың толық атауы)конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіредіжәне конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес_____________________________________________________________________                       (қажетін көрсету керек)қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.      3._____________________________________________________________                      (заңды тұлғаның толық атауы)осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.      4._____________________________________________________________                        (заңды тұлғаның толық атауы)конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушығажәне конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі,сапалық және ______________________________ көрсетілетін қызметтердің                (қажетін көрсету керек)өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшінжауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағызаңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардаретілгендігін растайды._____________________________________________________________________                       (заңды тұлғаның толық атауы)осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттардамұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толықжауапкершілікті қабылдайды.      5. Осы конкурстық өтінім ______________ күн ішінде қолданылады.      6. ____________________________________________________________                         (заңды тұлғаның толық атауы)жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасызетуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізугеміндеттенеміз.      7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттыңрөлін атқарады.

КүніБасшының қолы ______________________________________________________                   (тегін, атын, әкесінің лауазымын көрсету)

М.О.

  Орта білім беру ұйымдарында  білім алушыларды     
 тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
көрсетілетін қызметтерді берушіні немесе тауарларды 
 жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық
құжаттамаға 5-қосымша нысан

   Конкурсқа қатысуға өтінім (жеке тұлға үшін)

Кімге _______________________________________________________________                  (конкурсты ұйымдастырушының атауы)Кімнен ______________________________________________________________                (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (№, кім берген)

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекенжайы

Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы

Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары, почта мекенжайы мен электрондық почта мекенжайы (болған жағдайда)

Жеке тұлға «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде бар ма

Жеке тұлғада және (немесе) аталған жеке тұлғаның өкілінде өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болатын жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары бар ма не олар өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылады ма

Жеке тұлғаның резиденттігі

 1. (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі)осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуеттіөнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстыққұжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтеркөрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісімбілдіреді.      3. ____________________________________________________________                        (әлеуетті өнім берушінің атауы)осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.      4. ____________________________________________________________                   (әлеуетті өнім берушінің атауы)конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушығаөзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы(қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшінжауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағызаңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардаретілгендігін растайды._____________________________________________________________________                 (әлеуетті өнім берушінің атауы)осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттардымұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершіліктіқабылдайды.      5. Осы конкурстық өтінім ______________ күн ішінде қолданылады.      6._____________________________________________________________                       (әлеуетті өнім берушінің атауы)конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуынқамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомадаенгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттыңорындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).      7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттыңрөлін атқарады.

КүніБасшының қолы _______________________________________________________           (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету)

М.О.

 

   Ортабілімберуұйымдарында білімалушыларды     
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді берушіні немесе
тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндег
і үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшанысан

 Әлеуетті өнім берушінің қызметкерлерінің біліктілігі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

      1. Әлеуетті өнім берушінің атауы ______________________________      2. Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандырудыұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін ___________________________                             (атауын, әлеуетті өнім берушінің тегін,                             атын, әкесінің атын (бар болса) көрсету)әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.      Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтынқұжаттарының көшірмелері қоса берілген ____ аспазшы, ____ технолог,____ диетолог және _____ басқа қызметкерлерді құрайды:

Қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Білімі (арнайы орта, техникалық және кәсіптік, жоғары) және мамандығы(диплом №)

Білімі (қысқа мерзімді курстар)және біліктілігі (куәлік №)

Атқаратын жұмысы

Мамандығы бойынша еңбек өтілі

Біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

1

2

3

4

5

6

7

Барлығы

 1. ________________________________ соңғы бес жыл ішінде конкурста(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)сатып алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердіңкөлемі.

Көрсетiлген қызметтердiң атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы

Қызметтерді көрсету орны және жылы

1

2

3

 1. екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.      Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

Күні

Басшының қолы ______________________________________________________           (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету)

М.О.

 Әлеуетті өнім берушінің қызметкерлерінің біліктілігі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)

 1. _____________________________________________________________________      2. Конкурста сатып алынатын, әлеуетті өнім берушінің соңғы онжыл ішінде жеткізген (шығарған) осындай тауарлардың көлемі (болғанкезде), теңгемен ____________________________________________________

Тауардың атауы

Тапсырыс берушілердің атауы және олардың телефон нөмірлері

Тауарды жеткізу орны және күні

Шарттың құны, теңге (әлеуетті өнім берушінің қарауы бойынша)

1

2

3

4

 1. және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттарын, пікірлерін тізбелепкөрсету және қоса беру қажет.____________________________________________________________________Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дәйектілігін растаймын.       Қолы_________________________

КүніБасшының қолы _______________________________________________________            (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету)

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды
 тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді берушіні немесе тауарларды
жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық
құжаттамаға 7-қосымша        

   Көрсетілетін қызмет берушіні таңдау өлшемшарттары

Өлшемшарттар

Балдар

 

Конкурстың мәні болып табылатын қызмет көрсету нарығындағы жұмыс тәжірибесі

Әр жылға 2 балдан, бірақ 10 балдан аспайды

 

Экологиялық менеджмент жүйесін қанағаттандыратын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын сәйкестік сертификатының бар болуы

Жоқ(0 балл)

Бар(1 балл)

 

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын менеджмент сапасы жүйесі сертификатының бар болуы

Жоқ(0 балл)

Бар(1 балл)

 

Аспазшылардың біліктілігі (10 балдан аспайды)

Арнайы орта білім (білім туралы құжатын 2007 жылғы 27 шілдеге дейін алған жағдайда) немесе техникалық және кәсіптік білім 3 разряд (1 балл)

Арнайы орта білім (білім туралы құжатын 2007 жылғы 27 шілдеге дейін алған жағдайда) немесе техникалық және кәсіптік білім 4 разряд (2 балл)

Арнайы орта білім (білім туралы құжатын 2007 жылғы 27 шілдеге дейін алған жағдайда) немесе техникалық және кәсіптік білім 5 разряд және (немесе) жоғары білім (3 балл)

 

Технологтың, диетологтың («Қоғамдық тамақтану технологы» мамандығы бойынша) болуы (2 балдан аспайды)

Жоқ(0 балл)

Бір маман ғана бар(1 балл)

Бар(2 балл)

 

«Қоғамдық тамақтану технологы» мамандығы бойынша технолог біліктілігі бар өндіріс меңгерушінің болуы (кемінде 1 балл)

Жоқ(0 балл)

Бар(1 балл)

 

Шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесінің бар болуы

10-нан кем ас атауы(1 балл)

10-нан 30-ға дейін ас атауы(2 балл)

30-дан 50-ге дейін ас атауы(3 балл)

 

Азық-түлікті арнайы көлікпен жеткізу шарттары (кемінде 3 балл)

Жалдап алу, өтеусіз пайдалану, лизинг және басқа шарттар негізінде көліктің болуы(2 балл)

Жеке көлігінің болуы(3 балл)

 

100% қызметкерде жұмысқа рұқсаты бар болуы (кемінде 1 балл)

Бір қызметкерде жоқ(0 балл)

Барлық қызметкерде бар(1 балл)

 

Отандық өндірушілерден сатып алынатын тамақ өнімдерінің көлемі (кемінде 3 балл)

85-тен 90 %-ға өнімдер(2 балл)

90-нан 100%-ға дейін өнімдер(3 балл)

 

Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа және ферма қожалығы, жылыжай, бақша шаруашылығы және басқалары) (кемінде 2 балл)

Жоқ(0 балл)

Бар(2 балл)

 

Тамақты дайындаудың технологиялық картасының болуы (кемінде 1 балл)

Қолданылмайды(0 балл)

Қолданылады(1 балл)

 

Қызметкерлердің арнайы киімдерінің және залалсыздандырушы құралдардың болуы (кемінде 2 балл)

Талап етілген көлемде(1 балл)

Талап етілген көлемнен көп(2 балл)

 

Тағамдарды дайындау кезінде жеке қуат үнемдеуші жабдықтардың, көрсетілетін қызметтің тиісті сапасын қамтамасыз ететін өндірістік құрал-жабдықтардың болуы (кемінде 2 балл)

Жоқ(0 балл)

Ішінара(1 балл)

Толық көлемде бар(2 балл)

 

Тамақтандыруды ұйымдастыру мәселесі бойынша аспазшылардың біліктілігін көтеру туралы сертификаттың болуы (кемінде 1 балл)

Жоқ(0 балл)

Бар(1 балл)

 

Өндірістік бақылау жоспарының болуы  (кемінде 1 балл)

Жоқ(0 балл)

Бар(1 балл)

 

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсеткен білім беру ұйымдары ата-аналар комитеті төрағаларының қолы, мектептер директорларының қолы қойылған және мөрімен бекітілген көрсетілетін қызмет берушіге ата-аналар тарапынан берілген сипаттамалардың болуы (кемінде 3 балл)

Жоқ(0 балл)

Бар(әр сипаттамаға 1 балдан, бірақ кемінде 3 балл)

 

Әлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың аумағында тіркелуінің бар болуы

Жоқ(0 балл)

Бар(3 балл)

      Ескертпе: 1-тармақ бойынша конкурстың мәні жөнінде тәжірибе бұған дейін жасасқан шарттармен расталады, 4, 5-тармақтарда балл әр маман үшін қойылады, 10 және 13-тармақтар бойынша балл қою үшін алдыңғы жылы өндірілген өнімдер, арнайы киімдер және дезинфекциялық құралдарды сатып алу туралы жасасқан шарттардың деректері қолданылады, 14-тармақ бойынша жабдықтарға құқық белгілеуші құжаттарды ұсыну қажет (жабдық паспорты, төлем құжаттары және басқасы)

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында   білім алушыларды
       тамақтандыруды ұйымдастыру  бойынша көрсетілетін
қызметтерді берушіні немесе тауарларды  
 жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық
құжаттамаға9-қосымша         

   Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету немесе тауарлардың жеткізілімі туралы үлгілік шарт

______________________              «___» ____________ _______ ж.  (Өткізілетін орын)       Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын _____________ (Конкурстыұйымдастырушының толық атауын көрсету) атынан, _____________________(лауазымы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) бір тараптанжәне бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын_______________________атынан(өнім беруші  – конкурс жеңімпазының толық атауы)_______________________(жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік, Жарғы және басқасы) негізінде әрекет ететін_______________________________ (лауазымы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) екіншітараптан, тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша 20___жылғы «___» _______өткен көрсетілетін қызметтерді берушіні немесе тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурс қорытындылары туралы хаттама негізінде осы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету немесе тауарлардың жеткізілімі туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:      1. Өнім беруші (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетілсін) мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың бағасы) білім беру ұйымында білім алушыларды, оның ішінде білім алушылардың жекелеген санаттарын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті немесе тауарларды Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алады.      2. Осы Шартта төменде көрсетілген ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:      1) дүлей күш (форс-мажор) – төтенше және тойтаруға болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстар, соғыс қимылдары және басқалары). Ондай мән-жайларға, атап айтқанда, мiндеттеменi орындау үшiн қажеттi тауарлардың рынокта болмауы жатпайды;      2) «Көрсетілетін қызмет» – өндіріс процесі және тауарлар мен аспаздық өнімдерді өндіруді қосқанда орта білім беру ұйымдарының білім алушыларына сапалы және қауіпсіз тамақтандыруды ұсыну.      3) «Тапсырыс беруші» – орган немесе орта білім беру ұйымы.      4) «Тауар» – орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша тауар.      5) «Өнім беруші» – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), Тапсырыс берушімен жасасқан шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін тұлға.      6) «Шарт» – Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жазбаша нысанда жазылған, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;      7) «Шарттың бағасы» Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;      Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе жартылай орындамаған жағдайда, егер ол дүлей күш нәтижесі болып табылса жауапкершілік артпайды.      3. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда айтылған жағдайлар, осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:      1) осы Шарт;      2) техникалық тапсырма;      3) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.      4. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудi (банктік кепілдеме, кепілдік ақшалай жарна төлеу) Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру қағиадаларында көзделген жағдайларда енгiзеді.      5. Өнім берушінің үшінші тұлғалардың тұтастай не Шартты қамтамасыз етуді орындау бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді пайдалануына жол берілмейді.      6. Шарт тиісті қаржы жылына міндеттемелер бойынша бекітілген жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бөлінген қаражат шегінде жасалады және шартты орындау кезінде өнім беруші тарапынан бұзушылықтар болмаған жағдайда көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін, бірақ кемінде екі рет ұзартылады.      7. Өнім беруші қызметті көрсетуді немесе тауарды жеткізуді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық тапсырмаға сәйкес білім беру ұйымдарында жекелеген санаттағы _____ санда (балалар санын көрсету) білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті немесе тауарды қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.      Ақы төлеу нысаны _______ (аударым, қолма-қол есеп айырысу)      8. Төлеу мерзімі _____________________________________________      9. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: _____________________                          (шот-фактура немесе қабылдау-беру актiсi)      10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген құжаттаманы немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.      11. Өнім берушінің орта білім беру ұйымдарында жекелеген санаттағы білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметін немес тауарды төлеуді көрсетілетін қызметті іс жүзінде орындау бойынша осы Шарттың ____ және ____ тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізіледі.      12. Біржолғы мектептік тамақтандырудың құны _____ теңгені құрайды.      13. Өнім берушімен қызметті көрсету Шартта белгіленген мерзімге сәйкес жүзеге асырылады.      14. Өнім беруші тарапынан қызметті орындауды кешіктіру Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап, қызметті уақытылы орындамағаны немесе заңнамада қарастырылған басқа шаралар үшін тұрақсыздық айыбын төлеп Тапсырыс берушімен Шартты бұзуына негіз болып табылады.      15. Егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде қызметтерді көрсетпесе, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.      16. Шарт талаптарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:      1) егер Өнім беруші қызмет бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;      2) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса осы Шартты бұзады.      17. Дүлей күш жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге бір жұмыс күн ішінде мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды жалғастырады және дүлей күшке байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздеуді жүргізеді.      18. Өнім беруші, осы Шарттың 17-тармағының талаптарын орындаған жағдайда егер Шартты орындауды кешіктіру дүлей күш нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.      19. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші төлеуге қабілетсіз болса немесе Жосықсыз әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енсе, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу залал келтірмесе немесе  іс-әрекеттерді жасауға қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе соңынан қойылатын санкцияларды қолданатын жағдайда Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.      20. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күні көрсетіледі.      Ас әзірлейтін бөлік қызметкерлері конкурс кезеңінде ұсынылған қызметкерлеріне сәйкес келмесе Шартты бұзудың негізі болады.      21. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күні іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы төленеді.      22. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсайды.      23. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәселені шешеді.      24. Шарт мемлекеттік және орыс тiлдерiнде жасалады.      25. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама, кейін түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.      26. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе), бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты күшіне енеді.      27. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.      28. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.      29. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық тіркеуден өткізгеннен кейін және Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.      30. Осы Үлгі шарт орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті көрсетуді немесе тауарларды сатып алуды Тапсырыс беруші жүзеге асыру процесінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді.      Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурстық өтініміне және Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуі тиіс.      Егер тегін тамақтандыруды алуға құқығы бар білім алушылардың саны өзгерген жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) Шартқа тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.».      31. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші                    Өнім беруші______________________________     _____________________________       (толық атауы)                      (толық атауы)______________________________     _____________________________       (мекен-жайы)                      (мекен-жайы)______________________________     _____________________________        (телефоны, факс)                (телефоны, факс)

______________________________     _____________________________ (тегі, аты, әкесінің аты          (тегі, аты, әкесінің аты     (бар болса))                            (бар болса))_______________________________ _______________________________              (қолы)                        (қолы)«___»_____________________ ____ж.«___»_____________________ ____ж.М.О.                              М.О.

Аумақтық қазынашылық органында тіркеу күні ____________________

 

 

 

 

 

 
  Приложение 4 к Типовой конкурсной 
    документации по выбору поставщика услуги или 
   товаров по организации питания  обучающихся
в организациях   среднего образования форма 

                  Заявка на участие в конкурсе                       (для юридического лица)

Кому_________________________________________________________________                   (наименование организатора конкурса) От кого______________________________________________________________                (полное наименование потенциального поставщика)

      1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие  в конкурсе

Юридический, почтовый адреса и контактные телефоны, потенциального поставщика

Банковские реквизиты юридического лица (БИН, БИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица

Cостоит ли юридическое лицо в реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»

Имеются ли у руководителя юридического лица и (или) уполномоченного представителя данного юридического лица близкие родственники, супруг(а) или свойственники обладающие правом принимать решение о выборе поставщика либо являются ли они представителями организатора конкурса в проводимых конкурсах

Резидентство юридического лица

      2. ____________________________________________________________                 (полное наименование юридического лица)  настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе _____________________________________________________________________ (полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги или поставки товаров_____________________(указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.       3. ____________________________________________________________                     (полное наименование юридического лица) настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных  законодательством.       4. ____________________________________________________________                        (полное наименование юридического лица) подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемой услуги или приобретаемых товаров________________________,                                              (указать необходимое) а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. ____________________________________________________________________                   (полное наименование юридического лица) принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.        5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ дней.       6. В случае признания _________________________________________                                 (наименование юридического лица) победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.       7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.

      Дата Подпись руководителя ____________________________________________М.П.         (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 5 к Типовой конкурсной  документации по выбору
    поставщика услуги или    товаров по организации питания
обучающихся в организациях   среднего образования форма 

                Заявка на участие в конкурсе                     (для физического лица)

        Кому_____________________________________________________                    (наименование организатора конкурса)        От кого___________________________________________________                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии)                            потенциального поставщика)

      1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в  конкурсе (потенциальном поставщике):

фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность

Данные документа удостоверяющего личность физического лица - потенциального поставщика (№, кем выдан)

Адрес прописки физического лица - потенциального поставщика

Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету конкурса, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором обслуживается физическое лицо

Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика

Cостоит ли физическое лицо в реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»

Имеются ли у физического лица и (или) уполномоченного представителя данного физического лица близкие родственники, супруг(а) или свойственники обладающие правом принимать решение о выборе поставщика либо являются ли они представителями организатора конкурса в проводимых конкурсах

Резидентство физического лица

      2. ____________________________________________________________                (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии)                                  физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг или  поставку товаров ______(указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными  конкурсной документацией.       3. ____________________________________________________________                     (наименование потенциального поставщика) настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений,  предусмотренных законодательством.       4. ____________________________________________________________                     (наименование потенциального поставщика) подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг или приобретаемых товаров (указать необходимое), а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. _____________________________________________________________________                  (наименование потенциального поставщика) принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.       5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение _____ дней.      6. В случае признания__________________________________________                             (наименование потенциального поставщика) победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации).       7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.

Дата

      Подпись руководителя __________________________________________        (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 6 к Типовой конкурсной документации
по выбору    поставщика услуги или    товаров по
организации питания  обучающихся в
организациях   среднего образования    

форма           

   Сведения о квалификации работников потенциального поставщика   (заполняется потенциальным поставщиком при приобретении услуг)

      1. Наименование потенциального поставщика _____________________ _____________________________________________________________________       2. Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования у потенциального поставщика ______ (указать наименование, фамилию, имя, отчество (при его наличии) потенциального поставщика) имеются необходимый штат работников.       Общее количество составляет____ работников, в том числе____ повара (ов), ____ технолога (ов), __ диетолога (ов) и _______ других работников с приложением копий подтверждающих документов:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника

Образование (средне-специальное, техническое и профессиональное, высшее образование) и специальность (№ диплома)

Краткосрочные курсы и квалификация (№ свидетельства)

Выполняемая работа

Cтаж работы по специальности

Cведения о курсах повышения квалификации

Сведения о допуске к работе (копии медицинских книжек с отметкой о допуске)

1

2

3

4

5

6

7

Итого

      3. Объем аналогичных, закупаемым на конкурсе услуг, оказанных _____________________________________________________________________             (указать наименование потенциального поставщика) в течение последних пяти лет с приложением копий, подтверждающих документов.

Наименования оказанных услуг

Наименования заказчиков

Место, год оказания услуг

      4. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имеющихся ресурсах для оказания услуги.       Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

      Дата

      Подпись руководителя ______________________________________М.П.        (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность)

   Сведения о квалификации работников потенциального поставщика    (заполняется потенциальным поставщиком при приобретении товаров)

      1. Наименование потенциального поставщика ____________________      2. Объем, аналогичных закупаемым на конкурсе товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет (при его наличии), в тенге ___________________

Наименование товара

Наименование заказчиков и номера их телефонов

Место и дата поставки товара

Стоимость договора, тенге (указывается по усмотрению потенциального поставщика)

      3. Сведения о рекомендациях, при их наличии. Перечислить и приложить рекомендательные письма, отзывы других юридических и (или) физических лиц ____________________________________________________.       Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

      Дата

      Подпись руководителя ______________________________________М.П.        (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 7к Типовой конкурсной документации по выбору
 поставщика услуги или    товаров по организации
питания  обучающихся в организациях
   среднего образования    

              Критерии выбора поставщика услуги

Критерии

Баллы

 

Опыт работы на рынке услуги, являющейся предметом конкурса

По 2 баллу за каждый год, но не более 10 баллов

 

Наличие сертификата соответствия, удовлетворяющего систему экологического менеджмента применительно к услугам по организации питания

Отсутствует (0 баллов)

Имеется (1 балл)

 

Наличие сертификата системы менеджмента качества, применительно к услугам по организации питания

Отсутствует (0 баллов)

Имеется (1 балл)

 

Квалификация повара (не более 10 баллов).

Среднее специальное образование (в случае получения документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное образование разряд 3 (1 балл)

Среднее специальное образование (в случае получения документа об образовании до 27 июля 2007 года) или техническое и профессиональное образование разряд 4 (2 балла)

Среднее специальное образование (в случае получения документа об образовании до 27 июля 2007 года)или техническое и профессиональное образование разряд 5 и (или) высшее образование (3 балла)

 

Наличие технолога (по специальности «Технология общественного питания»), диетолога (не более 2 баллов)

Отсутствуют (0 баллов)

Имеется только один из специалистов (1 балл)

Имеются (2 балла)

 

Наличие заведующего производством, имеющего квалификацию технолога по специальности «Технология общественного питания» (не более 1 балла)

Отсутствует (0 баллов)

Имеется (1 балл)

 

Наличие ассортиментного перечня выпускаемой продукции

До 10 наименований блюд (1 балл)

От 10 до 30 наименований блюд (2 балла)

От 30 до 50 наименований блюд (3 балла)

 

Условия доставки продуктов питания автотранспортом (не более 3 баллов)

Наличие транспорта на основании договора аренды, безвозмездного пользования, лизинга и другие (2 балла)

Наличие собственного транспорта (3 баллов)

 

Наличие документов о допуске к работе у 100% персонала (не более 1 балла)

Отсутствует у одного из сотрудников (0 баллов)

Имеются документы у всех сотрудников (1 балл)

 

Объем продуктов питания, приобретаемых у отечественных производителей (не более 3 баллов)

от 85 до 90 % продуктов (2 балла)

от 90 до 100% продуктов (3 балла)

 

Наличие собственного производства продуктов питания (крестьянское или фермерское хозяйство, теплица, садоводческое хозяйство и другие) (не более 2 балла)

Отсутствует (0 баллов)

Имеется (2 балла)

 

Наличие технологических карт приготовления блюд (не более 1 балла)

Не используются (0 баллов)

Используются (1 балл)

 

Наличие специальной одежды для персонала и дезинфицирующих средств (не более 2 баллов)

В требуемом объеме (1 балл)

Сверх требуемого объема (2 балла)

 

Использование собственного энергосберегающего оборудования при приготовлении блюд, производственного инвентаря, обеспечивающего надлежащее качество предоставляемой услуги (не более 2 баллов)

Не имеется (0 баллов)

Частично (1 балл)

Имеется в полном объеме (2 балла)

 

Наличие сертификатов о повышении квалификации поваров по вопросу организации питания (не более 1 балла)

Нет (0 баллов)

Имеются (1 балл)

 

Наличие плана производственного контроля (не более 1 балла)

Нет (0 баллов)

Имеются (1 балл)

 

Наличие характеристики на поставщика услуги со стороны родителей за подписью председателей родительского комитета организаций образования, подписью и печатью директоров школ в которых потенциальный поставщик оказывал услугу по организации питания (не более 3 баллов)

Отсутствует (0 баллов)

Имеется (за каждую характеристику 1 балл, но не более 3 баллов)

18

Наличие регистрации потенциального поставщика на территории соответствующей области, города республиканского значения, где проводится конкурс

Отсутствует (0 баллов)

Зарегистрирован (3 балла)

      Примечание: по пункту 1 наличие опыта по предмету конкурса подтверждается ранее заключенными договорами, в пункте 4 баллы выставляются за каждого специалиста, для выставления баллов по пунктам 10 и 13 используются данные о заключенных договорах на приобретение продуктов, специальной одежды и дезинфицирующих средств, произведенных в предыдущем году, по пункту 14 необходимо представить правоустанавливающие документы на оборудование (паспорт оборудования, платежные документы и другие).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 9 к Типовой конкурсной  документации
по выбору поставщика услуги или    товаров по организации питания
 обучающихся в организациях   среднего образования    

   Типовой договор об оказании услуги или поставки товаров по  организации питания обучающихся в организациях среднего                               образования

______________________                   «___» ___________ ______ г. (место проведения)       ____________________________, именуемый (ое) (ая) (указать полное наименование организатора конкурса) в дальнейшем Заказчик, в лице _____________(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя) с одной стороны и ______________, (полное наименование поставщика – победителя конкурса), именуемый (ое) (ая) в дальнейшем Поставщик, в лице ___________, (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя) действующего на основании_____(свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, Устава и другие) с другой стороны, на основании протокола об итогах конкурса по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания в организациях среднего образования, состоявшегося «___»____20___ года заключили настоящий Договор об оказании услуги или поставки товаров по организации питания обучающихся в организации среднего образования (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:       1. Поставщик обязуется поставить Заказчику услугу или товары по организации питания обучающихся в организации образования, в том числе обучающихся отдельных категорий на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее – цена Договора).       2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:      1) «Непреодолимая сила (Форс-мажор)» – чрезвычайные и непредотвратимые события (стихийные явления, военные действия и другие). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров;       2) «Услуга» – предоставление качественного и безопасного питания обучающимся в организации среднего образования, включающее процесс производства и реализации кулинарной продукции и товаров;       3) «Заказчик» – орган или организация среднего образования;      4) «Товар» – товар по организации питания обучающихся в организациях среднего образования;       5) «Поставщик» – физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре;       6) «Договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированный в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а  также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;       7) «Цена Договора» – сумма, выплаченная Заказчиком Поставщику в  рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств.       Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если оно  явилось результатом непреодолимой силы.       3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а  именно:        1) настоящий Договор;        2) техническое задание;        3) обеспечение исполнения Договора.       4. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора (банковская гарантия или гарантийный денежный взнос) на условиях, предусмотренных в Правилах организации питания обучающихся в организациях среднего образования.       5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части обеспечения исполнения Договора. Не допускается использование  Заказчиком обеспечения исполнения Договора, внесенного Поставщиком.       6. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и продлевается по истечении указанного срока в случае отсутствия нарушений исполнения договора со стороны поставщика, но не более двух раз.       7. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услугу или товар по организации питания отдельных категорий обучающихся в организации образования в количестве (указать количество детей) в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты _______________  (перечисление, за наличный расчет).        8. Сроки выплат________ (указать сроки).       9. Необходимые документы, предшествующие оплате:____________ (счет-фактура, акт приема-передачи).       10. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально, и в той мере,  насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.       11. Оплата Поставщику за оказанную услугу или поставку товара по организации питания отдельных категорий обучающихся в организации среднего образования производится по результатам фактического выполнения услуги или поставки товаров в форме и в сроки, указанные в пунктах ____ настоящего Договора.       12. Стоимость питания на одного обучающегося составляет _______ тенге.       13. Предоставление услуги или поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии со сроками установленными Договором.       14. Задержка выполнения услуги или поставки товара со стороны Поставщика является основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора, выплаты неустойки за несвоевременное оказание услуги или поставки товаров или других мер,  предусмотренных законодательством.       15. В случае, если Поставщик не предоставляет услугу или не поставляет товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.       16. За нарушение условий Договора Заказчик расторгает настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:       1) если Поставщик не оказал часть услуги или не поставил часть товара или всю услугу или не поставил весь товар в срок (и), предусмотренный Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;       2) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по Договору.       17. При возникновении непреодолимой силы Поставщик в течение одного рабочего дня направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. В случае, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от непреодолимой силы.       18. Поставщик при выполнении требований пункта 17 настоящего Договора не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом непреодолимой силы.       19. В случае, если Поставщик становится, неплатежеспособным или включается в Реестр недобросовестных поставщиков, Заказчик расторгает Договор в любое время, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены  Заказчику.       20. Заказчик расторгает Договор в любое время в случае нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения  Договора.       Основанием для расторжения Договора является несоответствие  работников пищеблока заявленным работникам в период конкурса.       21. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщику производится оплата только за фактические  затраты на день расторжения.       22. Заказчик и Поставщик прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры,  возникающие между ними по Договору или в связи с ним.       23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не разрешили спор по Договору, любая из сторон решает вопрос в соответствии с законодательством Республики Казахстан.        24. Договор составляется на государственном и русском языках.      25. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма,  телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.       26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.       27. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.       28. Настоящим Договором предусматриваются иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству  Республики Казахстан.       29. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.       30. Настоящий Типовой договор регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком услуги или приобретения товаров по организации питания  обучающихся в организации среднего образования.       Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса. В случае изменения количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, организатор конкурса вносит соответствующие изменения и  дополнения в Договор.».       31. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик ______________________________ (полное наименование)

Поставщик ____________________________ (полное наименование)

______________________________ (адрес)

______________________________ (адрес)

_________________________________ (телефон, факс)

_________________________________ (телефон, факс)

________________________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

________________________________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_______________________________ (подпись)

_______________________________ (подпись)

«___»_____________________ ____г.

МП

«___»_____________________ ____г.

МП

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства: ______.

 
Статистика
 • Осы айда 212
 • Осы аптада 71
 • Кеше 8
 • Бүгін 0
 • Желіде 0

Электрондык почта: 61ortamektep@mail.ru; Телефон: 50-15-86; 50-15-85
Факс: 50-15-86;
Мекен-жайымыз: Нұр-Сұлтан қаласы, Конституция 33